Vi på Seven har en vision; Att i varje möte bidra till en mänskligare, hållbar värld. Kan tyckas vara stora ord. Men vi vill göra skillnad. På riktigt.

Vi är experter på organisatorisk hälsa genom att frigöra den mänskliga förmågan, synliggöra och rikta drivkrafterna i organisationen. Vi arbetar med situationsmedvetet personligt ledarskap, delaktighet och mening, kultur och värderingar, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vårt arbete ger på kort sikt hög effektivitet och lönsamhet. På lång sikt en attraktiv arbetsplats med kompetenta engagerade medarbetare. Vi skräddarsyr första steget utifrån en enkel mätning och återkopplar till organisationen genom ledningen.Företagskultur och organisatorisk hälsa

Aktuell forskning visar att en stark och positiv företagskultur byggs på gemensamma värderingar. Det skapar inre sammanhållning, bygger engagemang, är den främsta orsaken till långsiktig, hållbar framgång och lönsamhet. En levande företagskultur, byggd på värderingar, är grunden i organisatorisk hälsa. Värderingar i organisationer hanterar vi ofta statiskt – vi glömmer bort att de lever i ett dynamiskt fält som ständigt förändras. Vi kallar det värdefält. Vill du veta mer? Läs: Kultur och Värdefält eller kontakta Fredrik >>

Utveckling startar nu! Har du råd att vänta?

Om du gör som du alltid har gjort får du samma resultat som du alltid har haft. I bästa fall. Är du mer åt det utvecklingsbenägna hållet? Kontakta oss på Seven. Det kostar ingenting och kan ge dig insikter som leder till helt andra utsikter. Ring någon av oss konsulter eller mejla: info@sevencf.se