Vi på Seven Change Facilitators arbetar för dig med att utveckla framtidens ledarskap, företagskultur, värderingar och organisatorisk hälsa. Vi arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå.I din värld
All utveckling som verkligen betyder något och ger resultat, sker på individens villkor. Och på vilka förutsättningar som finns i gruppen och organisationen. Eftersom ingen är den andra lik utgår vi alltid från de villkor och behov som finns i nuläget för att omvandla strategi och tanke till vardag och handling.

Vill du veta mer? Klicka på rubrikerna nedan.Företagskultur och organisatorisk hälsa

Att utveckla företagskultur och värderingar skapar bättre lönsamhet. Aktuell forskning visar att en stark och positiv företagskultur byggs på gemensamma värderingar. Det skapar inre sammanhållning, bygger engagemang och är den främsta orsaken till långsiktig framgång. En levande företagskultur byggd på värderingar är grunden i organisatorisk hälsa. Värderingar i organisationer hanterar vi ofta statiskt – vi glömmer bort att de lever i ett dynamiskt fält som ständigt förändras. Vi kallar det värdefält. Vill du veta mer? Läs: Kultur och Värdefält eller Kontakta Fredrik >>

Utveckling startar nu!

Om du gör som du alltid har gjort får du samma resultat som du alltid har haft. I bästa fall. Är du mer åt det utvecklingsbenägna hållet? Kontakta oss på Seven så tar vi ett förutsättningslöst möte. Det kostar ingenting och kan ge dig insikter som leder till helt andra utsikter. Ring någon av oss konsulter eller mejla: info@sevencf.se