Vår Affärsidé
Från tanke till handling
Sevens mål är att skapa medvetenhet och handling. Vår arbetsmetod är att rikta energin framåt, så både organisationen och individerna får kraft att ta sig vidare och förflytta sig. Vi utgår alltid från ett nuläge i våra uppdrag, där vi belyser både Organisationens, Gruppens och Individens behov. För att skapa tydliga och hållbara resultat i våra uppdrag använder vi oss av ett systemiskt förhållningssätt.

Vi är övertygade om och utgår alltid ifrån att den bästa kunskapen om egna organisationen finns hos Er själva. Vi vill vara med och skriva Ert nästa kapitel tillsammans med Er, i syfte att ta Er organisation vidare till nästa nivå och i rätt riktning.
Vad vi gör
Experter på att skapa handling
Vi är experter på att skapa handling tillsammans med vår uppdragsgivare för att nå goda verksamhetsresultat och organisatorisk hälsa. Vi jobbar med individ och grupp för att uppnå affärsnytta för organisationen. Vi jobbar nära tillsammans med uppdragsgivaren och återkopplar kontinuerligt under uppdraget. Vid behov utbildar vi ledare i Dialog, Feedback och Coachande förhållningssätt.
Resultat av vårt arbete
Skapar insikt och förståelse
Vårt arbetssätt skapar insikt och förståelse om verksamhetens framtida utmaningar. Vi ökar medarbetarengagemanget och minskar organisationen energiläckage. På individnivå ger vårt arbetssätt och metodik en personlig utveckling för ledare och medarbetare. Sammantaget leder vårt arbete till en sundare och friskare organisation. Vi ser hos våra kunder att vår arbetsmetod och vårt förhållningsätt skapar förbättrad lönsamhet.
Om oss
Vi på Seven
Gemensamt för oss på Seven är att vi har jobbat tillsammans sedan 2011. Som grund har vi samtliga en 4 årig organisations utbildning på mastersnivå. Utöver detta har vi samtliga en akademisk grundutbildning och lång arbetslivserfarenhet i olika chef-/ledarskapsbefattningar. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete genom kontinuerlig handledning och utbildningar, ofta med extern expertis. Vi lever som vi lär!

Fredrik Lundin

+46 (0) 70 626 01 01

[email protected]

Sigurd Nilsen

+46 (0)70 683 53 98

[email protected]

Åsa Von Heland

+46 (0)76 340 75 86

[email protected]